Richest person in world 

Richest person in world 

Larry  Ellison

NO 10

NO 10

$92.7B

Mukesh Ambani

NO 9

NO 9

$94.0B

Sergey  Brin

NO 8

NO 8

$94.8B

Warren Buffett

NO 7

NO 7

$97.7B

Larry  Page

NO 6

NO 6

$99.2B

Bill  Gates

NO 5

NO 5

$115B

Bernard Arnault

NO 4

NO 4

$135B

Gautam Adani

NO 3

NO 3

$143B

Jeff  Bezos

NO 2

NO 2

$150B

Elon  Musk

NO 1

NO 1

$245B

Richest Cricketers  in the World

Richest Cricketers  in the World